“poder de Kotlin” Código de respuesta

poder de Kotlin

// Use Double type
Math.pow(5.0, 2.0) // = 25.0
// Or
Math.pow(5.toDouble(), 2.toDouble()) // = 25.0
Hilarious Hornet

Exponencial en Kotlin

Double.pow(x: Double) => 10.0.pow(14) it means 10^14
Stockholm

Respuestas similares a “poder de Kotlin”

Preguntas similares a “poder de Kotlin”

Explore las respuestas de código populares por idioma

Explorar otros lenguajes de código