“iconos de material de Google CDN” Código de respuesta

iconos de material de Google CDN

<!-- google metatial icons cdn --->
<link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
H. Nazmul Hassan

íconos de material CDN

 <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
L

íconos de diseño de material CDN

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined|Material+Icons+Two+Tone|Material+Icons+Round|Material+Icons+Sharp" rel="stylesheet">

<i class="material-icons">donut_small</i>
<i class="material-icons-outlined">donut_small</i>
<i class="material-icons-two-tone">donut_small</i>
<i class="material-icons-round">donut_small</i>
<i class="material-icons-sharp">donut_small</i>
Elated Eagle

íconos de material CDN

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Icons&display=swap" rel="stylesheet">
Aryqs Ipsum

íconos de material de Google

<i class="material-icons">face</i>
slgotting

iconos de material de Google CDN

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <title></title>
 <script src="https://unpkg.com/feather-icons"></script>
 <body>

  <!-- example icon -->
  <i data-feather="circle"></i>

  <script>
   feather.replace()
  </script>
 </body>
</html>
Cloudy Civet

Respuestas similares a “iconos de material de Google CDN”

Preguntas similares a “iconos de material de Google CDN”

Más respuestas relacionadas con “iconos de material de Google CDN” en HTML

Explore las respuestas de código populares por idioma

Explorar otros lenguajes de código